top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - HUNGARIAN

A SingleCross tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi a személyes adatokat. A regisztráció vagy kapcsolatfelvétel során megadott adatokat bizalmasan kezeli - figyelemmel az 1992. évi LXIII. adatvédelemről szóló törvényre -, kizárólag a szállás és a rendezvény érdekében, valamint saját programjairól való tájékoztatás keretében használja fel, harmadik személynek nem adja át. Az adatszolgáltatás önkéntes, a jelentkező/résztvevő az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Adatmódosítási, -törlési szándék írásban az info@singlecross.hu vagy singlecross2017@gmail.com email címen kérhető, melyet 3 munkanapon belül végrehajtunk.
FONTOS! 
A GDPR (EU) 2016/679 rendelete szerint elérhető a részletes ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ.

DATA MANAGEMENT INFORMATION - ENGLISH

 
SingleCross respects personal data and keeps them secure. Data entered during registration or when getting in contact are treated confidentially (in consideration of Law LXIII of year 1992 on data protection). They are only used with regard to accommodation and the event, as well as to provide information on SingleCross programmes, they are not passed on to a third person. Providing data is voluntary, the applicant/participant may modify or withdraw his/her consent to data management at any time, and may also request that his/her personal data be corrected or deleted. Further rights concerning the management of data of those concerned as well as opportunities for legal remedy are included in Law CXII of year 2011 on the self-determination of information and the freedom of information.
A request for modification or deletion of data may be sent in writing to the e-mail address  info@singlecross.hu or singlecross2017@gmail.com, which we will perform within 3 working days.
IMPORTANT! 
According to the GDPR (EU) 2016/679 regulation, detailed DATA MANAGEMENT INFORMATION is accessible.
bottom of page